ZO-50

przyłącze G2″
otwarcie nadciśnienie
3 mbar +/- 0,5 mbar
otwarcie podciśnienie 2 mbar +/- 0,5 mbar
temp. pracy -30C do 40C
Ciśnienie robocze  maksymalnie 0,5 bar
Wykonanie Aluminium
Certfikacja według normy PN-EN ISO 28300:2011
Świadectwo badania typu dla zaworów
oddechowych wydane przez
Jednostkę Certyfikującą Wyroby UDT-CERT 
Nr 734/CW/001

Zawory oddechowe typu ZO-50; ZO-80; ZO-100, przeznaczone są do instalowania na otworach oddechowych zbiorników magazynowych. Zadaniem zaworów jest  zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienie lub podciśnienia w zbiornikach oraz uszczelnienie wnętrze zbiornika (instalacji) w przypadku braku przepływu gazu.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szczelność zaworu wydechowego (nadciśnieniowego) uzyskana jest za pomocą docisku grzybka własnym ciężarem, do krawędzi korpusu.
Szczelność zaworu wdechowego (podciśnieniowego) uzyskano poprzez docisk grzybka za pomocą sprężyny.
Korpus zaworu i zespół grzybków wykonany jest ze stopu aluminiowego AK-9 przystosowanego do połączenia gwintowego typu „G” na rurociągu zabezpieczonej instalacji technologicznej.

 

 

 

 

do góry