Lider w branży produkcji osprzętu do zbiorników cieczy palnych

KOŃCOWE PRZERYWACZE PŁOMIENIA
KPP-50EKO

KOŃCOWY PRZERYWACZ PŁOMIENIA SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO DN50 (2″)

 

PRZEZNACZENIE

Końcowe przerywacze płomienia typu KPP-50 i KPP-50EKO są przeznaczone do zabezpieczania otworów oddechowych zbiorników zawierających ciecze palne których pary należą do grupy wybuchowości IIA. Mogą też być montowane na instalacjach zrzutowych gazów i par grupy wybuchowości IIA do atmosfery.

Zadaniem przerywaczy jest zabezpieczenie wnętrza zbiornika bądź instalacji przed cofnięciem się wybuchu do ich wnętrza w przypadku zapalenia się par lub gazu w otoczeniu otworu oddechowego lub zrzutowego. Przerywacze są zakończone zaworem oddechowym typu:
ZO-50 lub EKO-ZO-50, który uszczelnia wnętrze zbiornika (instalacji) w przypadku braku przepływu gazu. Przerywacz KPP-50EKO, jest wyposażony w zawór oddechowy o podwyższonym ciśnieniu otwarcia i przeznaczony jest do hermetyzacji zbiorników.

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN ISO 16852:2017-02końcowy przerywacz płomienia spalania długotrwałego
Oznaczenie wg 94/9/WE ATEX GIIA
Certyfikat WE    KDB 05ATEX125X
Świadectwo badania typu UDT dla zaworów Nr 984/CW/001
PrzyłączeGwint wew. 2″ (50mm)
Wymiary HxD (mm)375x150mm
Ciśnienie robocze (absolutne)1,3 bara