EKO-ZO-50

przyłącze G2″
otwarcie nadciśnienie
35 mbar (+/- 0,5 mbar)
otwarcie podciśnienie 2 mbar (+/- 0,5 mbar)
temp. pracy -30C do 40C
certyfikacja według normy PN-EN ISO 28300:2011
Świadectwo badania typu dla zaworów oddechowych wydane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby UDT-CERT Nr 734/CW/001

Ekologiczne Zawory oddechowe przeznaczone są do instalowania na otworach oddechowych zbiorników magazynowych wyposażonych w instalację odbioru oparów (VRS). Mają zastosowanie w zbiornikach w których wymagane jest zastosowanie poduszki gazowej, lub utrzymanie podwyższonego ciśnienia.
Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie zbiornika przed przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienia lub podciśnienia.
Dodatkową funkcją zaworu jest zabezpieczenie przed dostawaniem się nieczystości do wnętrza zbiornika.

Istnieje możliwość zastosowania zaworu wraz z przerywaczem płomienia, tworząc w ten sposób dodatkowo zabezpieczenie przed przeniesieniem płomienia do wnętrza zbiornika.

WYKRES OPOROWOŚCI PRZEPŁYWU DLA NADCIŚNIENIA

 

WYKRES OPOROWOŚCI PRZEPŁYWU DLA PODCIŚNIENIA

do góry