KPP-50EKO

Klasyfikacja wg 
PN-EN ISO 16852:2010
końcowy przerywacz płomienia spalania długotrwałego
Oznaczenie wg 94/9/WE ATEX GIIA
Certyfikat WE KDB 05ATEX125X
Świadectwo badania typu UDT dla zaworów Nr CW-BT/17/2004
Przyłącze Gwint wew. 2″ (50mm)
Wymiary HxD (mm) 375x150mm
Ciśnienie robocze (absolutne) 1,3 bara

Końcowe przerywacze płomienia typu KPP-50 i KPP-50EKO są przeznaczone do zabezpieczania otworów oddechowych zbiorników zawierających ciecze palne których pary należą do grupy wybuchowości IIA. Mogą też być montowane na instalacjach zrzutowych gazów i par grupy wybuchowości IIA do atmosfery.

Zadaniem przerywaczy jest zabezpieczenie wnętrza zbiornika bądź instalacji przed cofnięciem się wybuchu do ich wnętrza w przypadku zapalenia się par lub gazu w otoczeniu otworu oddechowego lub zrzutowego. Przerywacze są zakończone zaworem oddechowym typu:
ZO-50 lub EKO-ZO-50, który uszczelnia wnętrze zbiornika (instalacji) w przypadku braku przepływu gazu.
Przerywacz KPP-50EKO, jest wyposażony w zawór oddechowy o podwyższonym ciśnieniu otwarcia i przeznaczony jest do hermetyzacji zbiorników.

 

 

 

 

 

do góry