RAPD-M-50

PRZEZNACZENIE

 

Przeciwdetonacyjny przerywacz płomienia typu RAPD-M-50 jest przeznaczony do stosowania w instalacjach rurowych we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIB1. Jego zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenianiem się wybuchu (mogącego mieć charakter deflagracji, detonacji stabilnej) w jej wnętrzu.

 

DANE TECHNICZNE

 

Klasyfikacja wg PN-EN ISO 16852:2010

Rurowy przerywacz płomienia detonacji stabilnej

Oznaczenie według Dyrektywy 94/9/WE ATEX (Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393)
GIIB1
Certyfikat WE
KDB 13ATEX0075
Przyłącze
Gwint wew./wew. 2″ (50mm)
Wymiary HxD (mm)
170x110mm
Ciśnienie robocze
maksymalnie 1,3 bara
Instalacja
położenie przerywacza w instalacji jest dowolne
Wykonanie
– stal węglowa, powłoka galwanizowana
– stal kwasoodporna

do góry