Lider w branży produkcji osprzętu do zbiorników cieczy palnych

PRZERYWACZE PŁOMIENIA DETONACJI
RAPD-M-50

PRZERYWACZ PŁOMIENIA DETONACJI DN50 (2″) 

PRZEZNACZENIE

Przeciwdetonacyjny przerywacz płomienia typu RAPD-M-50 jest przeznaczony do stosowania w instalacjach rurowych we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIB1. Jego zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed rozprzestrzenianiem się wybuchu (mogącego mieć charakter deflagracji, detonacji stabilnej) w jej wnętrzu.

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN ISO 16852:2017-02Rurowy przerywacz płomienia detonacji stabilnej
Oznaczenie według Dyrektywy 94/9/WE ATEX
(Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.07.2003r. Dz.U. Nr 143, Poz. 1393)
 GIIB1
Certyfikat WEGIG KDB 13ATEX0075
PrzyłączeGwint wew./wew. 2″ (50mm)
Wymiary HxD (mm)maksymalnie 1,3 bara
Ciśnienie robocze1,1 bar
Instalacja położenie przerywacza w instalacji jest dowolne
Wykonanie– stal węglowa, powłoka galwanizowana
– stal kwasoodporna