Lider w branży produkcji osprzętu do zbiorników cieczy palnych

RUROWE PRZERYWACZE PŁOMIENIA DEFLAGRACJI
RPPD-150

RUROWY PRZERYWACZ PŁOMIEIA EFLAGRACJI DN150 (6″)

PRZEZNACZENIE

Przerywacze płomienia typu RPPD są przeznaczone do stosowania w instalacjach rurowych we wnętrzu których mogą występować mieszaniny wybuchowe gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIA lub IIB1, przy czym wybuch we wnętrzu instalacji powinien mieć charakter deflagracji. Bezpieczniki typu RPPD są przerywaczami dwustronnego działania. Dodatkowym atutem jest możliwość dowolnej instalacji urządzenia (pionowej lub poziomej).

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN ISO 16852:2017-02dwukierunkowy, rurowy przerywacz płomienia deflagracji
Oznaczenie wg 94/9/WE ATEXatex GIIB1
Certyfikat WEgig  KDB 09ATEX028X
PrzyłączeKołnierzowe DN150 PN16
Wymiary HxD (mm)637x416mm
Ciśnienie robocze (absolutne)1,1 bar