Lider w branży produkcji osprzętu do zbiorników cieczy palnych

ZAWORY ODDECHOWE
ZO-50

PRZEZNACZENIE

Zawory oddechowe typu ZO-50; ZO-80; ZO-100, przeznaczone są do instalowania na otworach oddechowych zbiorników magazynowych.

Zadaniem zaworów jest zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienie lub podciśnienia w zbiornikach oraz uszczelnienie wnętrze zbiornika (instalacji) w przypadku braku przepływu gazu.

Dodatkową funkcją zaworu jest zabezpieczenie przed dostawaniem się nieczystości do wnętrza zbiornika.

Istnieje możliwość zastosowania zaworu wraz z przerywaczem płomienia, tworząc w ten sposób dodatkowo zabezpieczenie przed przeniesieniem płomienia do wnętrza zbiornika.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Szczelność zaworu wydechowego (nadciśnieniowego) uzyskana jest za pomocą docisku grzybka własnym ciężarem, do krawędzi korpusu.
Szczelność zaworu wdechowego (podciśnieniowego) uzyskano poprzez docisk grzybka za pomocą sprężyny.
Korpus zaworu i zespół grzybków wykonany jest ze stopu aluminiowego AK-9 przystosowanego do połączenia gwintowego typu „G” na rurociągu zabezpieczonej instalacji technologicznej.

DANE TECHNICZNE

przyłączeG2″
otwarcie nadciśnienie3 mbar +/- 0,5 mbar
otwarcie podciśnienie2 mbar +/- 0,5 mbar
temp. pracy-30C do 40C
Ciśnienie roboczemaksymalnie 0,5 bar
WykonanieAluminium
Certyfikacja według normyPN-EN ISO 28300:2011
Świadectwo badania typu dla zaworów oddechowych wydane przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby UDT-CERTudt Nr 984/CW/001